Pomiary antropometryczne

Gdzie znaleźć wytyczne dotyczące pomiarów antropometrycznych?

Zespół do spraw Standaryzacji Opieki Farmaceutycznej Naczelnej Izby Aptekarskiej i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego razem z prof. Ryszardem Gellertem, dyrektorem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i dr n. prawn., lek. med. Iwoną Wrześniewską-Wal, p.o. kierownikiem Zakładu Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP opracowali „Wytyczne dla farmaceutów dotyczących wykonywania pomiarów podstawowych parametrów antropometrycznych i wykorzystania ich do oceny stanu odżywienia pacjenta”.

Kliknij w okładkę, aby pobrać wytyczne.