Nowy Lek – materiały edukacyjne dla pacjentów

Konsultacja farmaceutyczna Nowy Lek, świadczona przez farmaceutów, ma szeroki wymiar edukacyjny o udowodnionym korzystnym wpływie na farmakoterapię pacjenta. Farmaceuta w trakcie konsultacji podejmuje się działalności edukacyjnej, którą Ustawa o zawodzie farmaceuty określa jako jedno z zadań zawodowych. Działalność taka stanowi również nieodłączny element całego procesu opieki farmaceutycznej.

Poniżej znajdziesz przykładowe materiały edukacyjne dla pacjentów dotyczące pięciu grup leków na nadciśnienie. Spersonalizowaną ulotkę o nowym leku możesz wręczyć pacjentowi np. na spotkaniu wstępnym.

Astma i POChP: kliknij, aby pobrać ulotkę

Ulotka na temat astmy

Ulotka na temat POChP

Nadciśnienie tętnicze: kliknij, aby pobrać ulotkę

Ulotka dla pacjenta: ACE-I

Ulotka dla pacjenta: Ca-bloker

Ulotka dla pacjenta: beta-bloker

Ulotka dla pacjenta: diuretyk

Ulotka dla pacjenta: sartan

Patient leaflet:
ACE-I

Patient leaflet:
Ca-blocker

Patient leaflet:
beta-blocker

Patient leaflet:
diuretic

Patient leaflet:
sartan