Zalecenia

Gdzie szukać zaleceń dotyczących konsultacji farmaceutycznej Nowy Lek?

Zespół ds. Standaryzacji Opieki Farmaceutycznej Naczelnej Izby Aptekarskiej opracował Zalecenia dotyczące postępowania u chorych objętych świadczeniem zdrowotnym w ramach konsultacji farmaceutycznej Nowy Lek. Dokument z zaleceniami możesz pobrać klikając obok na okładkę publikacji. Aktualnie dostępne jest wydanie II zmienione.

Możesz także pobrać osobno zaktualizowane dokumenty:

Zapraszamy również na stronę: opiekafarmaceutyczna.nia.org.pl