Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Kliknij krzyżyk przy interesującym Cię pytaniu, aby rozwinąć odpowiedź.

 

Co oznacza sformułowanie "nowy lek"?

Przez „nowy lek” rozumie się lek wcześniej nie stosowany przez pacjenta. Przede wszystkim będą to więc nowe dla danego chorego substancje czynne. Do konsultacji może się także kwalifikować nowa postać leku (np. o modyfikowanym uwalnianiu zamiast natychmiastowego) lub preparat o nowym sposobie aplikacji (np. zmiana z leku doustnego na system transdermalny). Istotne jest to, czy zmiana może wywołać jakieś problemy lekowe i czy w związku z tym potrzebna jest edukacja pacjenta. Przykładowo zmiana postaci leku z tabletek o natychmiastowym uwalnianiu na kapsułki o takim samym profilu nie będzie kwalifikować pacjenta do świadczenia, natomiast zmiana rodzaju inhalatora (nawet przy tej samej co dotychczas substancji czynnej) – już tak. Do świadczenia nie będzie natomiast kwalifikować jedynie zmiana dawki obecnie stosowanego leku.

Czy można objąć pacjenta konsultacją Nowy Lek więcej niż raz?

Tak. Aktualnie nie ma żadnych limitów dla liczby udzielonych świadczeń. Pacjent może otrzymać konsultację Nowy Lek za każdym razem, kiedy rozpoczyna terapię nowym lekiem, który kwalifikuje go do świadczenia.

Czy w ramach konsultacj Nowy Lek należy sprawdzić interakcje?

Tak, ale w przypadku złożonej farmakoterapii, w szczególności gdy pacjent nie skonsultował wszystkich zażywanych przez siebie preparatów z lekarzem, który przepisał nowy lek, farmaceuta powinien zaproponować pacjentowi świadczenie Przeglądu Lekowego.

Czy pacjent może zrezygnować ze świadczenia przed jego zakończeniem.

Tak, pacjent może wycofać zgodę na świadczenie w dowolnym momencie.