Pomiary ciśnienia – materiały dla farmaceutów

Poniższe materiały i algorytmy postępowania należy analizować w zestawieniu z zapisami Wytycznych, które możesz pobrać stąd –> „Wytyczne dla farmaceutów dotyczące postępowania podczas wykonywania pomiaru ciśnienia tętniczego

Check-lista

Do wytycznych dołączono check-listę (Załącznik I) wraz z algorytmem postępowania dla farmaceuty w zakresie pomiaru ciśnienia tętniczego u pacjenta. W dalszej kolejności, w zależności od odczytanych wartości ciśnienia i informacji uzyskanych podczas wywiadu, farmaceuta kwalifikuje pacjenta do odpowiedniej konsultacji.

Kliknij, aby pobrać

Kliknij, aby powiększyć

Algorytm 1. Algorytm postępowania w zakresie badania profilaktycznego w kierunku wykrywania podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów bez rozpoznanego nadciśnienia

Kliknij, aby powiększyć

Algorytm 2. Algorytm postępowania w zakresie profesjonalnego doradztwa dotyczącego kontrolnego pomiaru ciśnienia tętniczego.

Dokumentacja

Załącznik nr IV: Badanie profilaktyczne. Usługa pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Informacja dla pacjenta / lekarza / farmaceuty

Załącznik nr V: Badanie kontrolne. Usługa pomiaru ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym. Informacja dla pacjenta / lekarza / farmaceuty

W każdej sytuacji (odczyt ciśnienia tętniczego u pacjenta wysoki lub niski) to farmaceuta ostatecznie podejmuje decyzję o uzupełnieniu i przekazaniu raportu dla lekarza wraz z kopią pozostającą w dokumentacji gromadzonej w miejscu udzielania świadczenia/usługi (Załącznik nr IV i nr V).

Kliknij, aby pobrać materiał

Aktualizacja 11.03.2024

Kliknij, aby pobrać materiał

Aktualizacja 11.03.2024

Załącznik nr VII: Zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego

Załącznik nr VIII: Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osób fizycznych korzystających z pomiaru ciśnienia tętniczego