Astma i POChP – materiały dla farmaceutów

Poniższe materiały – checklista dla farmaceutów oraz testy dla pacjenta – mogą być pomocne podczas prowadzenia konsultacji farmaceutycznej Nowy Lek u pacjentów rozpoczynających terapię lekiem wziewnym, ale także przy innych świadczeniach opieki farmaceutycznej oraz na innych etapach edukacji pacjenta. Test CAT (COPD Assessment Test) i test kontroli astmy udostępniamy dzięki uprzejmości Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

Klinij, aby pobrać