Pomiary ciśnienia – materiały edukacyjne dla pacjentów

Kliknij na okładkę, aby pobrać materiał

Profesjonalne doradztwo podczas kontrolnego pomiaru ciśnienia tętniczego stanowi istotny element w opiece nad pacjentem. Warto informować pacjenta o możliwości wykonania profesjonalnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, wręczając ulotkę informacyjną dla pacjenta.

Wskazane jest, aby podczas konsultacji SK (standardowa konsultacja) lub IK (intensywna konsultacja) pacjent został wyedukowany przez farmaceutę z wykorzystaniem ulotki nr 1 w zakresie zdrowego stylu życia.

W przypadku, gdy pacjent ma zdiagnozowane i leczone nadciśnienie tętnicze oraz uzyskana wartość ciśnienia jest prawidłowa (< 140/90 mmHg), proponowany algorytm postępowania zaleca przeprowadzenie edukacji w nadciśnieniu (EN) z wykorzystaniem ulotki nr 2, ukierunkowanej na indywidualnego pacjenta.

Warto zaproponować pacjentowi dzienniczek samokontroli, w którym będzie zapisywał wyniki pomiarów ciśnienia.

Aktualizacja 11.03.2024