Author Archives

Nowy Lek (NMS - New Medicine Service) jest trzyetapową konsultacją farmaceutyczną świadczoną w ramach opieki farmaceutycznej.

Na czym polega konsultacja Nowy Lek?

Nowy Lek (NMS - New Medicine Service) jest trzyetapową konsultacją farmaceutyczną świadczoną w ramach opieki farmaceutycznej.