Lekarz i farmaceuta w opiece nad pacjentem z chorobami przewlekłymi. 19-20.10.2023

Lekarz i farmaceuta w opiece nad pacjentem z chorobami przewlekłymi. 19-20.10.2023

Lekarz i farmaceuta w opiece nad pacjentem z chorobami przewlekłymi – pod takim tytułem odbyła się konferencja organizowana przez Aptekarską Szkołę Zarządzania w dniach 19 października – 21 października. Miejsce Konferencji to Hotel Narvil Conference & Spa w Serocku.

Jak informują organizatorzy: „Ta dwudniowa konferencja będąca kompilacją merytorycznych prelekcji obejmujących zagadnienia związane z profilaktyką, leczeniem i powikłaniami najczęściej występujących chorób przewlekłych z obszaru diabetologii, kardiologii, pulmonologii i leczenia bólu to nie tylko ogromna dawka aktualnej wiedzy, ale również przestrzeń do budowania zaufania, dialogu i integracji całego zespołu medycznego. Udział w praktycznych warsztatach m.in. z zakresu spirometrii i obsługi inhalatorów z pewnością będzie ogromną wartością dodaną dla Uczestników, pozwalającą na wykorzystanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy. Wśród zaproszonych wykładowców znajdą się wybitni eksperci z całego środowiska medycznego przekonani do idei współpracy zawodów medycznych, a wyjątkowość wydarzenia z pewnością dopełni nuta wieczornej integracji”.

Zespół Nowego Leku wziął udział w następujących punktach agendy w dniu 20.10.2023:
■ 9:00 – 10:45 warsztaty „Rodzaje inhalatorów i prawidłowe techniki inhalacji” poprowadzi dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, dr hab. n. farm. Magdalena Waszyk-Nowaczyk, mgr farm. Olga Sierpniowska, dr n. farm. Justyna Dymek
■ 11:30 – 12:00 w panelu „Usługa Nowy Lek w praktyce lekarza i farmaceuty” udział weźmie dr n. med. Piotr Dąbrowiecki i dr hab. n. farm. Magdalena Waszyk-Nowaczyk

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami Aptekarskiej Szkoły Zarządzania z przebiegu panelu: