Na czym polega konsultacja Nowy Lek?

Na czym polega konsultacja Nowy Lek?

Na czym polega konsultacja Nowy Lek?

Nowy Lek (NMS – New Medicine Service) jest trzyetapową konsultacją farmaceutyczną świadczoną w ramach opieki farmaceutycznej. Przeznaczone jest dla pacjenta, który w ramach terapii choroby przewlekłej (np. nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, astmy, POChP, hipercholesterolemii) otrzymał po raz pierwszy receptę wystawioną na lek wcześniej przez niego niestosowany, zarówno w momencie zdiagnozowania choroby, jak i podczas kontynuowania leczenia. Przez “nowy lek” rozumie się nową substancję czynną, ale także nową postać leku (na przykład o modyfikowanym uwalnianiu) czy też zmienioną drogę podania leku (np. zmiana z preparatu doustnego na system transdermalny).