Dlaczego pacjenci nie stosują się do zaleceń terapeutycznych?

Stosowanie się do zaleceń terapeutycznych

Dlaczego pacjenci nie stosują się do zaleceń terapeutycznych?

Jak często zastanawiasz się nad tym, co dzieje się z Twoim pacjentem, kiedy już znajdzie się w domu z lekiem, który wykupił w aptece?

W jednym z badań [1] po 10-ciu dniach 30% z 226 pacjentów nadal przyjmujących lek nie stosowało się do zaleceń. 55% robiło to w sposób niezamierzony, a 45% – celowo. Po 4 tygodniach w badaniu nadal brało udział 171 pacjentów, z czego 25% nie stosowało się do zaleceń. 66% uczestników badania, którzy nadal przyjmowali lek po 10-ciu dniach, zgłosiło co najmniej jeden problem związany z terapią. 61% wyraziło wyraźną potrzebę uzyskania dodatkowych informacji.

Pacjenci często nie stosują się do zaleceń terapeutycznych, jednak przyczyny braku adherencji mogą być różne. Sprawdź na poniższym grafie, jakie są główne grupy czynników powodujące, że pacjencji mogą mieć problemy z prawidłowym stosowaniem leków.

[1] Patients’ problems with new medication for chronic conditions, DOI: 10.1136/qhc.13.3.172