Antykoncepcja awaryjna – załączniki

Kliknij, aby pobrać załączniki

Antykoncepcja awaryjna – kwestionariusz pacjentki

Antykoncepcja awaryjna

– struktura rozmowy z pacjentką

Antykoncepcja awaryjna – ankieta pacjentki

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego pacjenta małoletniego i klauzule informacyjne (RODO) dla świadczeniobiorcy i przedstawiciela ustawowego świadczeniobiorcy

Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego

Oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego.